Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych HYDROELPOL Sp. z o.o.
adres: 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31
telefon/fax: (0-42) 676 19 65
telefon: (0-42) 676 19 65
e-mail: hydroelpol@hydroelpol.pl
Inne dane: NIP: 728-28-00-866
REGON: 360597453
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000539858
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN