Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych "HYDROeŁPOL" Sp. z o.o.
adres: 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31
telefon/fax: (0-42) 674 34 16
telefon: (0-42) 676 19 65
e-mail: hydroelpol@hydroelpol.pl
Inne dane: NIP: 728-10-01-985
REGON: 470874798
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000214408
Wysokość kapitału zakładowego: 600 000,00 PLN