Proponujemy poniżej pełny wachlarz naszych usług
 • wiercenia w każdym asortymencie do głębokości 1000 m


 • budowa ujęć wód podziemnych


 • budowa nowych wysypisk śmieci


 • odgazowywanie i rekultywacja istniejących wysypisk


 • sieci wodociągowe


 • kanalizacje sanitarne i deszczowe


 • pale wiercone


 • odwodnienia gruntów metodą igłofiltrów


 • modernizacja zbiorników wodnych


 • nowoczesne filtry i obudowy studzienne


 • instalacje i wymiany pomp głębinowych oraz rekonstrukcja studzien
Wymienione usługi wykonujemy od fazy projektu do przekazania Inwestorowi "pod klucz", udzielając wieloletnich gwarancji. Proponujemy również opracowania ekspertyz oraz rolę inwestora zastępczego w zakresie wyżej wymienionych prac.