Proponujemy poniżej pełny wachlarz naszych usług
  • wiercenia w każdym asortymencie do głębokości 1000 m


  • budowa ujęć wód podziemnych


  • odgazowywanie i rekultywacja istniejących wysypisk


  • pale wiercone


  • odwodnienia gruntów metodą igłofiltrów


  • modernizacja zbiorników wodnych


  • nowoczesne filtry i obudowy studzienne


  • instalacje i wymiany pomp głębinowych oraz rekonstrukcja studzien
Wymienione usługi wykonujemy od fazy projektu do przekazania Inwestorowi "pod klucz", udzielając wieloletnich gwarancji. Proponujemy również opracowania ekspertyz oraz rolę inwestora zastępczego w zakresie wyżej wymienionych prac.